หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

สื่อเผยแพร่
ส่วนอาเซียนให้ยืมบอร์ดสำหรับจัดนิทรรศการอาเซียน

11 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 6542)

ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ยืมบอร์ดสำหรับการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน ขนาดของบอร์ดมีความสูง 180 cm กว้าง 60 cm. น้ำหนัก ประมาณ 5 กก. โดยมีบางบอร์ดสามารถใช้ในการเล่นเกมส์ตอบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆได้
สำหรับเนื้อหาในแต่ละบอร์ดประกอบด้วย

1.ชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
2.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
3.แผนที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน
4.ภาษาบอกรักของประเทศสมาชิกอาเซียน
5.เรียนรู้ภาษาอาเซียน
6. อาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายทำงานได้อย่างเสรีในอาเซียน
7.การประดับธงชาติในประเทศอาเซียน
8.สกุลเงินของแต่ละประเทศในอาเซียน
9.ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
10.กำหนดเวลาที่คนไทยสามารถพำนักอยู่ในประเทศอาเซียนโดยไม่ต้องขอวีซ่า

หน่วยงานหรือองค์กรใด สนใจ สามารถติดต่อ ขอยืม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ได้ที่
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-6182323 ต่อ 1714 ในวันและเวลาราชการ

โดยส่งหนังสือมายัง :

ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์
Fax 02- 6182372

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์