หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.คลัง กำหนดเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนที่ฟิลิปปินส์

4 เมษายน 2017

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 3 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ASEAN Finance Ministers’ Meeting: AFMM) ครั้งที่ 21 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
โดยการประชุมดังกล่าวจะมีการหารือในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของอาเซียนในด้านการเงิน ได้แก่ การพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development) การเปิดเสรีการค้าบริการทางการเงิน (Financial Services Account Liberalization) การเปิดเสรีบัญชีทุนเคลื่อนย้าย (Capital Account Liberalization) ระบบการชำระเงินและธุรกรรมทางการเงิน (Payment and Settlement System) การรวมตัวภาคการธนาคาร (Banking Integration) และการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ความคืบหน้าความร่วมมือทางการเงินอาเซียน ได้แก่ ความร่วมมือด้านศุลกากร ภาษี การประกันภัย และความร่วมมือด้านการเงินอาเซียน+3 ภายใต้กรอบแผนการดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแถลงข่าวผลการประชุม AFMGM AFMM และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์