หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนาม MOU กับ เกาหลี มุ่งยกระดับ SMEs ไทย

3 เมษายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1144)

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนเกาหลีใต้นำโดย มร. ยอง–ซับ จู ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานส่งเสริม SME ของเกาหลี (Small and Medium Business Administration - SMBA) และคณะผู้แทนไทยซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเอสเอ็มอี อาทิ นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ฯลฯ
 
โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการจัดทำกรอบความร่วมมือในรูปแบบคณะกรรมการร่วม ซึ่งจะมีการประชุมกันทุกปี เพื่อหารือมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการค้า การลงทุน การร่วมทุน และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างเอสเอ็มอีทั้งสองประเทศ โดยการประชุมคณะกรรมการร่วมที่จะจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลี ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสำหรับ SMEs/ ความร่วมมือด้าน Tech Startups การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนจากเกาหลีใต้เข้ามามีส่วนร่วมในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor – EEC ในการนี้ ฝ่ายไทยและเกาหลี ได้ร่วมลงนามใน MOU 2 ฉบับ โดยฉบับแรก เป็นการลงนาม ระหว่าง สสว. และ SMBA เน้นความตกลงร่วมกันให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีไทย-เกาหลี ผ่านแนวทางการร่วมกันจัดตั้ง Thailand-Korea Technology Exchanges Center (TKTEC) เพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเกาหลี ผ่านการร่วมลงทุน และรูปแบบต่างๆ ของการจับคู่ธุรกิจ โดยมีแผนในการผลักดัน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม S Curve กลุ่ม Hi-Growth SMEs และกลุ่ม Smart Farmer เข้าสู่ช่องทางกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญเกาหลีที่จะมาประจำที่ไทยและจะมีการคัดเลือกและวิเคราะห์ SMEs ไทย เพื่อไปสู่การจับคู่ธุรกิจทางเทคโนโลยีกว่า 100 คู่ ภายในเดือนพฤศจิกายน นี้
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์