หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
EEC กับแนวโน้มการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

31 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3111)

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกนั้น เมื่อปี 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักแสนล้าน โดยเป็นรายได้จากชาวต่างชาติร้อยละ 59 ส่วนใหญ่ที่นิยมมาเที่ยวในภาคตะวันออกคือชาวจีน รัสเซีย อินเดีย และยุโรป
 
ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลมีแผนจะพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเพื่อให้สอดรับกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออก มีแผนการทำงานด้วยการรักษารายได้ในแต่ละเดือนให้อยู่ในระดับสม่ำเสมอ ด้วยการเจาะกลุ่มคนทำงานต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง การขยายสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำ ทั้งเรื่องอาหารอร่อย อาหารพื้นถิ่น อาหารเพื่อสุขภาพ ไปพร้อม ๆ กับบรรยากาศที่ดี รวมทั้งประชาสัมพันธ์ย่านถนนคนเดินในพัทยาใต้ ย่านบางแสน และชุมชนบางเสร่ ให้เป็นที่รู้จัก
 
นอกจากนี้ ททท. ได้นำเสนอการท่องเที่ยววิถีไทยผ่านการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจจากท้องถิ่นไทย (Local Experience) เช่น ชมกรรมวิธีการเผาข้าวหลาม แทนการจอดรถแวะซื้อเพียงอย่างเดียว สัมผัสวิถีชาวสวนที่จังหวัดระยอง ชมการร่อนพลอยที่จันทบุรี ชมการเลี้ยงหอยที่อำเภอขลุง ซึ่งการท่องเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชุมชนนี้ ได้สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างมาก เห็นได้ชัดจากจังหวัดจันทบุรี เมืองท่องเที่ยวเมืองรอง ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น
 
สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานพร้อมครอบครัว ทำให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในพื้นที่ เกิดการลงทุนเพิ่ม ทั้งโรงแรม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ประกอบกับแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของรัฐบาล อาทิ การเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ การสร้างรถไฟความเร็วสูง ระหว่างกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-มาบตาพุด จะส่งเสริมให้การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์