หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สื่อเผยแพร่
ส่วนอาเซียนแจกหนังสือ OUR ASEAN รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน

12 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 4083)

ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ แจกหนังสือ Our ASEAN รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน

ความหนา 160 หน้า
เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน เช่น
- สถานที่สำคัญของประเทศนั้นๆ
- ภาษาราชการ ภาษาทักทายทั่วไป การแต่งกาย ศาสนา
- อาหารยอดนิยม ดอกไม้ประจำชาติ
- วัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจ
- สิ่งควรรู้สำหรับการเดินทาง สกุลเงิน การขอวีซ่า เวลาทำการในประเทศนั้นๆ
-ข้อควรรู้่พื้นฐานในการติดต่อบุคคลในประเทศนั้นๆ ฯลฯ

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ ขอรับหนังสือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โดยทำหนังสือถึง

ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
ถ.พระรามที่ 6 พญาไท กทม.10400
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02- 6182323 ต่อ 1714
โทรสาร 02- 6182372

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์