หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย - สหรัฐฯ (TIFA JC) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส

31 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1136)

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย - สหรัฐฯ (TIFA JC) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
 
โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรกกับสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลล์ ทรัมป์ และถือเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ที่ทั้งสองฝ่ายสนใจและเป็นประโยชน์ร่วมในรูปแบบรัฐ - รัฐ / รัฐ - เอกชน หรือ เอกชน - เอกชน โดยจะครอบคลุมด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาบุคลากร การใช้นวัตกรรม และการวิจัยพัฒนาในหลายสาขาอุตสาหกรรมที่สามารถดำเนินการได้จริงและได้ผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะสหรัฐฯ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวและจะช่วยให้ไทยสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 
นอกจากนี้ จะได้หารือเกี่ยวกับนโยบายการค้า การลงทุนของสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับไทยในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการค้า และการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ที่ต้องการสร้างงานในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวทางความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ไทยขอรับสิทธิ GSP เพิ่มเติมสำหรับสินค้า Travel Goods ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพและสามารถขยายการส่งออกไปสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ไทยจะรายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผลให้สหรัฐได้รับทราบ อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน และการควบคุมการค้างาช้างภายใต้ CITES ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอด
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์