หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุม High-Level Brainstorming Dialogue (HLBD)

29 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1071)

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ Dr. Shamshad Akhtar เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) จะเป็นประธานร่วมจัดการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue (HLBD) on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
 
การประชุม HLBD จะจัดต่อเนื่องกับการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองและกำหนดประเด็นคาบเกี่ยวที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติให้สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ที่ประชุมจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอและโครงการต่าง ๆ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP) องค์การการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และธนาคารโลก (World Bank) ที่จะเสนอเพื่อร่วมมือกับอาเซียนในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญทั้งสองไปพร้อม ๆ กัน
 
การประชุมครั้งนี้จะมีผู้แทนระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม นอกจากนี้ Ms. Victoria Kwakwa รองประธานธนาคารโลกสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ให้เกียรติเข้าร่วมการเข้าประชุมดังกล่าว ถือเป็นการเดินทางมาในภูมิภาคครั้งแรกตั้งแต่เข้ารับหน้าที่รองประธานฯ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่ธนาคารโลกที่จะร่วมมือกับอาเซียนและไทยในด้านนี้ นอกจากนี้ ประเทศเยอรมนีในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเพียงประเทศเดียวของอาเซียนและในฐานะประธานกลุ่ม G20 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนและวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามมติของที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่เวียงจันทน์ ซึ่งต่อมาที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ เมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่นครนิวยอร์ก เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมระดมสมองระดับสูงเพื่อหารือและกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์