หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Dialogue) ไทย - จีน ครั้งที่ 3

29 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1065)

กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการหารือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Dialogue) ไทย - จีน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานร่วม การประชุมดังกล่าวจัดตั้งขึ้นภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการกระชับความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย - จีน โดยคำนึงถึงบริบทของการยกระดับความสัมพันธ์ไทย - จีน ไปสู่ "หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน" เมื่อปี 2555 เพื่อให้เป็นเวทีอย่างเป็นทางการสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย ติดตามและผลักดันประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - จีน และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี
 
ในการประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญเป็นพิเศษ คือ การหารือเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน (Joint Plan of Action on Thailand-China Strategic Cooperation) ฉบับที่ 3 (ค.ศ. 2017 - 2021) เพื่อทดแทนแผนฯ ฉบับที่ 2 ที่เพิ่งหมดอายุลง ทั้งนี้ ภายหลังการหารือเสร็จสิ้นจะมีการลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ภายหลังการประชุมที่กรุงเทพฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นทวิภาคีและประเด็นอื่น ๆ ในวันที่ 31 มีนาคม 2560
 
ทั้งนี้ เวทีการหารือเชิงยุทธศาสตร์ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2555 โดยการจัดหารือขึ้นอยู่กับความสะดวกของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2556 ที่กรุงเทพฯ และฝ่ายจีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2557 ที่กรุงปักกิ่ง      
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์