หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ฟิลิปปินส์ ขยายความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียน

29 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1370)

รัฐบาลไทยและฟิลิปปินส์สานต่อความสัมพันธ์ 68 ปี โดยเตรียมเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนในภาคบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล การเกษตร วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมต่ออายุบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวไปอีก 2 ปี จนถึงปี 2561 รวมทั้งยกระดับการพัฒนาสตรีให้เป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังบรรลุข้อตกลงเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างปี 2560 – 2565 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงกระบือปลักและกระบือนม
 
ทั้งนี้ ทั้ง 2 ประเทศตั้งเป้าขยายความร่วมมือในทุกด้าน โดยเฉพาะความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคอาเซียน ร่วมเดินหน้าประเทศไทย กับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์