หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
พาณิชย์เสริมความแกร่ง CLMVT บูมการค้าชายแดน

20 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2502)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบนโยบายด้านการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเร่งผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนให้ไปสู่เป้าหมาย 1.8 ล้านล้านบาท ในปี 2560 นั้น นอกจากจะให้สนับสนุนการค้าด่านถาวรแล้ว ยังเห็นความสำคัญของการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนและช่องทางธรรมชาติอีกด้วย เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้มีการทำมาค้าขายระหว่างกันเป็นการสร้างงานสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนให้ความสำคัญในการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
 
สำหรับการค้าชายแดนระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับไทยมีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน มีการค้าขายระหว่างกันผ่านด่านชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานรวม 12 จังหวัด มีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างกันกว่า 200,000 ล้านบาท โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดุลการค้า สปป.ลาว กว่า 69,000 ล้านบาท มีการค้าขายกันตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ไปจนถึงสินค้าอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
 
ด้านนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 จังหวัดบึงกาฬเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้ถนนหมายเลข 8 และหมายเลข 12 (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ครั้งที่ 20 และในโอกาสนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬร่วมกับหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) ระหว่างนักธุรกิจของทั้ง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ผลสำเร็จในการดำเนินการเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้คือได้มีการบันทึกความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน จำนวน 26 ฉบับ รวม 12 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว/โรงแรม/เครื่องสำอาง/โลจิสติกส์/ค้าปลีก ค้าส่ง/อุตสาหกรรมพลังงาน/วัสดุก่อสร้าง (หิน ทราย และอื่น ๆ)/การให้บริการนำเข้า-ส่งออก/วัสดุและปัจจัยทางการเกษตร/อาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป/ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง เป็นต้น มูลค่าการเจรจาธุรกิจกว่า 150 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งสมาคมธุรกิจส่งออก นำเข้า วัสดุก่อสร้าง หิน และอื่น ๆ ระหว่างจังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ-แขวงคำม่วน รวมทั้งการจัดสร้างเครือข่ายผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่ม line Application และ Facebook : 3C9P Thai-Laos-Vietnam เพื่อเป็นการสื่อสารด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างกันต่อไป ซึ่งการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ขณะนี้ประชาชนยังต้องเดินทางและขนส่งสินค้าโดยทางเรือและแพขนานยนต์ (เนื่องจากยังไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำโขง) มีมูลค่าการค้ากว่า 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมระหว่าง 2 พื้นที่ดังกล่าว คาดว่าการค้าชายแดนระหว่างกันจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก นางอภิรดี กล่าว
 
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์