หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (AEM-EU) ครั้งที่ 15

14 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1533)

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (AEM-EU) ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินการขยายการค้าการลงทุน และเพิ่มความใกล้ชิดทางเศรษฐกิจระหว่างสองภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนกันในการส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคี ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นแผนงานด้านการค้าและการลงทุนที่เป็นกรอบการทำงานร่วมกันในระยะทุก ๆ 2 ปี
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านการค้าและการลงทุนฉบับปี 2558 - 2559 ซึ่งบรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย รวมทั้งได้รับรองแผนงานด้านการค้าการลงทุนฉบับใหม่สำหรับปี 2560 - 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์ร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมามีบริบททางการค้าโลก การปรับเปลี่ยนส่งผลให้ประเด็นการค้าเดิมมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าใหม่ ๆ แผนงานฉบับใหม่นี้จึงได้ระบุประเด็นสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญของสองภูมิภาคจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นระหว่างกัน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้กับอาเซียน ได้แก่ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การค้าอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุน รวมทั้ง พลังงานและวัตถุดิบ เป็นต้น
 
นางอภิรดี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้สองฝ่ายตกลงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป เริ่มการหารืออย่างเป็นทางการเพื่อจัดทำร่างกรอบกำหนดตัวแปรสำหรับ FTA อาเซียน-สหภาพยุโรป และให้นำมาเสนอระดับรัฐมนตรีในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับการพิจารณาการรื้อฟื้นการเจรจา FTA อาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งนับเป็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม ภายหลังจากตลอดสองปีที่ผ่านมาอาเซียนและสหภาพยุโรปได้ทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ระดับความเข้มข้นในการจัดทำ FTA กับประเทศภาคีของแต่ละฝ่าย รวมถึงความคาดหวังสำหรับ FTA อาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งการเริ่มหารือระดับเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ไทยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ที่สองฝ่ายจะเห็นความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลการเจรจาหากมีการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างสองภูมิภาคที่หยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2552
 
อาเซียนนับเป็นภูมิภาคที่นักธุรกิจยุโรปให้ความสำคัญ โดยจากผลการสำรวจความเห็นของนักธุรกิจยุโรปที่ทำธุรกิจในอาเซียนของปี 2559 พบว่า ร้อยละ 74 เห็นว่าการลงทุนในอาเซียนมีส่วนสำคัญต่อผลกำไรที่จะเพิ่มขึ้นจากทั่วโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า และร้อยละ 85 มีแผนที่จะเพิ่มระดับการค้าการลงทุนในอาเซียนอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ร้อยละ 66 เชื่อว่าสหภาพยุโรปควรจัดทำ FTA ระดับภูมิภาคกับอาเซียน ทั้งนี้ ในปี 2559 การค้าสองฝ่ายมีมูลค่าสูงถึง 208,000 ล้านยูโร และสหภาพยุโรปมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงในอาเซียนสูงถึง 23,300 ล้านยูโร ในปี 2558     
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์