หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยตั้งเป้าสู่การเป็นศูนย์กลางไมซ์แห่งภูมิภาคอาเซียน

14 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1705)

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ประจำปี 2560 (Thailand MICE Venue Standard) โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานสถานที่ไมซ์ระดับสากล และเป็นโครงการสำคัญของทีเส็บที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปี
 
การผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางไมซ์แห่งภูมิภาคอาเซียน ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ 20 ปี และกลยุทธ์ด้านการพัฒนา ตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานเชิงพื้นที่และสถานที่ ปัจจัยแรกที่ทำให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เลือกประเทศไทยเป็นเดสิเนชั่น มีทั้งสิ้น 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มแรก คือ ศูนย์ประชุม กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มโรงแรมหรือรีสอร์ท และกลุ่มที่ 3 คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
สำหรับ มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2560 มีสถานประกอบการผ่านการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 101 แห่ง 215 ห้องประชุม ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และไมซ์ซิตี้ ทั้ง 5 แห่ง อาทิ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ , โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด , โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งปีนี้ จะขยายไปยังสถานที่แสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition Venue) และประเภทสถานที่จัดงานพิเศษ (Special Event Venue) โดยดำเนินงานในพื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้ 5 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่
 
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2560 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดอบรม 1st ASEAN MICE Venue Standard Auditor Training เพื่อให้ทุกประเทศในอาเซียนได้รับทราบวิธีการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน และในปี 2561 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ASEAN Tourism Forum 2018 โดยจะเป็นเวทีในการมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ทั้ง 10 ประเทศอาเซียน ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์