หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

13 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1288)

ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา มูลนิธิไทย และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เข้าร่วมในงาน Osaka Asian Film Festival (OAFF) 2017 และถือเป็นการฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
 
1. การจัดงาน Thai Night at the Osaka Asian Film Festival 2017 ในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น โดยมีนางชนิดา กมลนาวิน รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่แน่นแฟ้นและดำเนินมายาวนาน รวมทั้งศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งผู้แทนนายกเทศมนตรีภูมิภาคคันไซ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วย
(1) การจัดงานเลี้ยงรับรอง Curtain-Raiser Reception โดยมีผู้แทนคณะทูตต่าง ๆ ในโอซากาเข้าร่วม
(2) การเชิญผู้กำกับที่มีภาพยนตร์เข้าฉายในงาน Osaka Asian Film Festival รวมทั้งนักแสดงกล่าวแนะนำภาพยนตร์ และ
(3) การจัดฉายภาพยนตร์ แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว รอบปฐมทัศน์ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญนักแสดงนำ ได้แก่ นายฉันทวิชช์ ธนะเสวี และนางสาวนิษฐา จิรยั่งยืน รวมทั้งผู้กำกับภาพยนตร์และสื่อมวลชนไทยเข้าร่วม
 
ทั้งนี้ งาน Thai Night ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง มีผู้แทนคณะทูตและบุคลากรในวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่น รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 400 คน นอกจากนี้ ภาพยนตร์ดังกล่าวยังได้รับความสนใจและสามารถขายบัตรภาพยนตร์ได้หมด 2 สัปดาห์ก่อนการจัดฉาย
 
2. การจัดฉายภาพยนตร์ไทยภายใต้ Special Programs ของเทศกาลฯ ในหัวข้อ "130th Anniversary of Thailand-Japan Diplomatic Relations: Thai Film Promotion" ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยที่นำภาพยนตร์เข้าร่วมจัดฉายภายใต้ Special Programs ของเทศกาลดังกล่าว โดยจัดฉายภาพยนตร์จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
• แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว (One Day)     
• ดาวคะนอง (By the Time Its Gets Dark)       
• 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น (Suddenly 20)         
• พรจากฟ้า (A Gift)         
• ด้วยเกล้า (The Seed)          
 
นอกจากนี้ ยังมีภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์เอเชียในงานเทศกาลดังกล่าว จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว (One Day) และดาวคะนอง (By the Time Its Gets Dark จากภาพยนตร์ที่เข้าประกวดทั้งหมด 16 เรื่อง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ โดยภาพยนตร์ถือเป็นกลไกหนึ่งของการทูตทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เผยแพร่วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และสังคมของไทยให้ชาวต่างชาติเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย             
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์