หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประชาชนชาวไทย- สปป.ลาว ร่วมงานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่"งานบุญเดือนสี่ บุญพะเหวต จ.เลย

13 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1394)

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยประชาชนชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย และบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรีสปป.ลาว ร่วมงานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่" งานบุญเดือนสี่ บุญพะเหวต ณ วัดใหม่สามัคคีชายแดน บ้านนาข่า ตำบลปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย (วันที่ 11 มี.ค.60)
 
ทั้งนี้ นายอำเภอด่านซ้ายประธานในพิธีกล่าวพบปะกับผู้มาร่วมงาน เวลา 15.00 น. ถวายผ้าป่าซึ่งมีหมู่บ้านและตำบล ประมาณ 50 แห่งมาร่วมคล้ายการลงแขกซึ่งต่างตอบแทนซึ่งกันและกันของแต่ละหมู่บ้าน เวลา 16.00น. แห่พระเวสสันดรเข้าเมืองพร้อมด้วยฟังเทศน์มหาชาติ และเวลา 20.00 น.กล่าวเปิดงานการแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางพัฒนาอำเภอด่านซ้ายที่ว่า "เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงาน โครงการพระราชดำริและดำรงวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์