หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน การลงนามความตกลงการจ้างงานกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย

13 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1100)

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ลงนามความตกลงการจ้างงานกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ครบแล้วทั้ง 4 ประเทศเพื่อนำเข้าแรงงานมาสนับสนุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฏหมายหลักสากล และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทั้งนายจ้างและลูกจ้างสำหรับหลักการสำคัญของข้อตกลงการจ้างงาน จะหยึดหลักเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ประเทศผู้ส่งแรงงานจะต้องอบรมความรู้พื้นฐานที่จำเป็นแก่คนงาน อาทิ ภาษา วัฒนธรรม สภาพการดำรงชีวิต รวมถึงเงื่อนไขการทำงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการร่างกระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.......และมีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา โดย พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าวจะครอบคลุมการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวทั้งหมด รวมถึงสิทธิการคุ้มครองแรงงาน
 
ส่วนการเปิดลงทะเบียนให้กับแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ มารายงานตัวที่จะสิ้นสุดเวลาการผ่อนผันทำงานในประเทศไทย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีทั้งหมดประมาณ 146,000 คน ให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียน ตรวจสัญชาติ เข้าระบบให้ถูกต้อง เพื่อต่อเวลาการทำงานในประเทศไทยอีก 2 ปี ซึ่งได้เปิดให้รายงานตัวไปแล้ว 1 เดือน มีนายจ้างพาลูกจ้างเข้ารายงานตัวแล้ว 30,000 คน ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเปิดให้ให้รายงานตัวได้ถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น และหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หากยังมีการทำงานผิดกฎหมายก็จะดำเนินการจับกุมและลงโทษตามกฎหมาย
 
อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กระทรวงแรงงานไม่ได้แก้ไขเฉพาะแรงงานต่างด้าวเพียงอย่างเดียว แต่ได้บริหารจัดการให้คนไทยมีงานทำในต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศแล้วกว่า 220,000 คนใน 136 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปีที่ผ่านมาสามารถนำเงินเข้าประเทศได้กว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่วนการบริหารจัดการแรงงานภายในประเทศ กระทรวงแรงงานได้บูรณาการทำงานร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน สร้างคนรุ่นใหม่ให้ตรงกับตลาดแรงงาน ส่วนการดูแลแรงงานนอกระบบ ที่มีอยู่กว่า 21 ล้านคน กระทรวงแรงงานจะเข้าไปบริหารจัดการให้บุคลกลุ่มนี้มีสวัสดิการ มีความมั่นคงในชีวิต และได้รับการดูแลจากภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ซึ่งปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานสามารถจัดหางานให้กับกลุ่มผู้พิการได้แล้วกว่า 10,000 คน และในปีนี้ตั้งเป้าหมายจัดหางานอีก 10,000 คน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์