หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้บริหารสูงสุดโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

11 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1222)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นางเฮเลน คลาร์ก ผู้บริหารสูงสุดโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับนางเฮเลนฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เคยพบกันในการประชุมกลุ่ม 77 ที่นครนิวยอร์ก เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และแสดงความชื่นชมที่ UNDP มีบทบาทแข็งขันในไทยและอาเซียนมาตลอด พร้อมแสดงความขอบคุณที่ UNDP ไว้วางใจและเลือกใช้ไทยเป็นฐานสู่ภูมิภาค ซึ่งนับเป็นความเติบโตระหว่างกันอีกก้าวหนึ่ง
นางเฮเลนฯ แสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความขอบคุณในมิตรภาพที่ประเทศไทยมีความร่วมมือที่ดีกับ UNDP มาโดยตลอด ที่ผ่านมานางเฮเลนฯ ได้มีโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยหลายครั้งและเห็นการเติบโตของไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยในหลายด้าน จึงเป็นโอกาสอันดีที่ไทยและ UNDP จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
 
โอกาสนี้นางเฮเลนฯ แสดงความชื่นชมว่าประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่านโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล จะสามารถผลักดันให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ระหว่างปี 2560–2564) ที่ให้ความสำคัญกับการบรรลุ SDGs ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางให้ความสำคัญกับชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้ ไทยยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์และผลสำเร็จเชิงประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้แก่มิตรประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยไม่ทอดทิ้งประเทศใดไว้เบื้องหลัง
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์