หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ก.แรงงาน น้อมนำแนวพระราชดำรัส พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย มาพัฒนาคนพัฒนางาน

9 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3270)

ในเดือนมีนาคมนี้ ถือเป็นอีกเดือนที่สำคัญ ของประชาชนชาวไทย เนื่องจากวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ยังเป็นอีก 1 วันที่ประชาชนชาวไทยได้ ร่วมเชิดชูเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในงานช่างตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรงประดิษฐ์ของเล่น และเรือใบที่ดีเลิศด้วยพระองค์เอง จนชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2510 ณ ประเทศไทย ด้วยเรือที่ทรงต่อขึ้นด้วยพระองค์เองจึงเป็นที่ประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระอัจฉริยภาพทางการช่างอย่างแท้จริง
 
"...ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ -ประการแรก ได้แก่ ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการและความรู้ทางการออกแบบ -ประการที่สอง ได้แก่ ปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ -ประการที่สาม ได้แก่ ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้จะต้องทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไรสำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า ข้าพเจ้าใคร่ขอฝากความคิด ทั้งนี้ไว้เป็นแนวปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป...."
 
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถาน จากพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศได้จัดงานเชิดชูเกียรติพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปี โดยพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพได้มีมาตรฐาน
 
จากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยต่อแรงงานไทย ฉะนั้นกำลังแรงงานไทยทุกคนยิ่งต้องตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น เพราะแม้แต่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ยังทรงเห็นความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานช่าง โดยการเรียนรู้และลงมือปฎิบัติจริงจนได้เรือใบคู่ใจที่ดีเลิศ
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์