หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการค้าต่างประเทศนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเยือนญี่ปุ่น และร่วมงานแสดงสินค้า Foodex Japan 2017

9 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1430)

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางไปเจรจาและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับหน่วยงาน Crop Production Department ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการประมูลนำเข้าข้าวของญี่ปุ่นเพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าข้าวไทย-ญี่ปุ่น และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Foodex Japan 2017 ระหว่างวันที่ 6 – 11 มีนาคม 2560 ถือเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์และขยายตลาดไทยให้เข้าสู่กลุ่มผู้ค้าและผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นมากขึ้น เพราะผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety)     
 
ดังนั้น การผลักดันและส่งเสริมข้าวคุณภาพดีของไทย เช่น ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวคุณลักษณะพิเศษต่าง ๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิลและข้าวสังข์หยด รวมทั้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านกลุ่มผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าวจะช่วยขยายช่องทางการตลาดข้าวไทยให้เพิ่มมากขึ้นในตลาดญี่ปุ่น นอกจากนี้ เป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์มาตรฐานข้าวไทยฉบับใหม่ให้หน่วยงานภาครัฐและผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วย 
 
อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2560 ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทยแล้วปริมาณ 45,728 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณนำเข้า 33,178 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.83 และคาดว่าในปี 2560 ญี่ปุ่นจะมีการประมูลนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน             
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์