หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

9 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2022)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี 2560 และเป็นโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งอาเซียน ที่เมืองอิโลอิโล สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
นายไมตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับเอกสารที่จะเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 ในเดือนเมษายน 2560 จำนวน 2 ฉบับ เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมของแรงงานข้ามชาติ และบทบาทของราชการพลเรือนต่อการบรรลุผลวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 สำหรับในปีนี้ที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นหลัก 6 ประเด็น โดยมีสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสาสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การเน้นคนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการคำนึงถึงสิทธิ สวัสดิการและการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในการป้องกันและเผชิญปัญหาต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดปัญหา
 
นายไมตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในถ้อยแถลงต่อที่ประชุม ตนได้เน้นย้ำถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 การทำงานเพื่อเชื่อมโยงสาขาต่าง ๆ ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมและสามเสาหลักของอาเซียน รวมทั้งการให้ความสำคัญในการพัฒนาสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม ทั้งนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรีฯ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่เมืองตะไกไต้ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในเดือนกันยายน 2560
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์