หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำทักทายประเทศบรูไนดารุสซาลาม

21 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 24506)
 
คำทักทายประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ประเทศบรูไนฯ ใช้ภาษามาเลย์เหมือนกับประเทศมาเลเซีย เป็นภาษาราชการ

ขอต้อนรับสู่ประเทศไทย      :  Selamat  datang  ke  Thailand  (ภาษามาเลย์)

                                    :   เซอลามัต  ดาตัง  เกอ  ไทยแลนด์  (คำอ่านภาษาไทย) 

สวัสดี                                :  Hello   (ภาษามาเลย์)  

                                        :  ฮัลโหล  (คำอ่านภาษาไทย) 

สวัสดี (ตอนเช้า)               :  Selamat  pagi  (ภาษามาเลย์)

                                    :  เซอลามัต  ปากี  (คำอ่านภาษาไทย) 

สวัสดี (ตอนกลางวัน)          :  Selamat  tengah  hari  (ภาษามาเลย์)

                                        :  เซอลามัต  เตอง๊ะ  ฮาร์  (คำอ่านภาษาไทย) 

สวัสดี  (ตอนเย็น)             :  Selamat  petang  (ภาษามาเลย์)

                                    :  เซอลามัต  เปอตัง  (คำอ่านภาษาไทย)  

สบายดีหรือ                     :  Apa  khabar  anda?  (ภาษามาเลย์)

                                   :   อาปา  คาบาร์  อันดา  (คำอ่านภาษาไทย) 

อร่อยไหม                         :   Adakah  ia  sedap/enak  (ภาษามาเลย์) 

                                       :  อากาก๊ะ  อียา  เซดับ/เอนัก  (คำอ่านภาษาไทย)  

สนุกหรือเปล่า                 :  Adakah  anda  seronok?  (ภาษามาเลย์) 

                                   :  อาดาก๊ะ  อันดา  เซอโรโนะ  (คำอ่านภาษาไทย)  

ระวัง                             :  Awas  (ภาษามาเลย์) 

                                   :  อาวัส  (คำอ่านภาษาไทย)  

ขอโทษ                         :  Harap  maaf  (ภาษามาเลย์) 

                                   :  ฮารับ  มาอัฟ  (คำอ่านภาษาไทย) 

ขอบคุณ                           :  Terima  kasih  (ภาษามาเลย์) 

                                       :  เตอรีมา  กาเซ๊ะ  (คำอ่านภาษาไทย)  

ขอให้เที่ยวให้สนุก            :  Semoga  bergembira  (ภาษามาเลย์)

                                       :  เซอมูกา  เบอร์เกิมบีรา  (คำอ่านภาษาไทย)

ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ  :  Selamat  jalan  (ภาษามาเลย์)

                                          :  เซอลามัต  จาลัน  (คำอ่านภาษาไทย)  

ลาก่อน                            :  Selamat  tinggal  (ภาษามาเลย์)

                                     :  เซอลามัต  ติงกัล  (คำอ่านภาษาไทย) 

แล้วพบกันใหม่                  :  Semoga  berjumpa  lagi  (ภาษามาเลย์)

                                     :  เซอมูกา  เบอร์จุลปา  ลากี  (คำอ่านภาษาไทย)  

 

ที่มา  :  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์