หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
EXIM BANK เตรียมเปิดสำนักงานผู้แทนในเมืองย่างกุ้ง เมียนมา ภายในเดือนเมษายนนี้

9 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1494)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้เข้าพบผู้ว่าการธนาคารกลางเมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา เพื่อรับมอบใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเมืองย่างกุ้ง เมียนมา
 
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ในขั้นตอนต่อไป EXIM BANK จะยื่นขออนุญาตทำการค้า (Permit to Trade) และจดทะเบียนสำนักงานผู้แทน EXIM BANK กับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและแผนแห่งชาติของเมียนมา คาดว่าสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเมืองย่างกุ้ง เมียนมา จะเปิดดำเนินการได้ภายในเดือนเมษายน 2560 เพื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้ "ไทยแลนด์ทีม” ในการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนของไทยในเมียนมา ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเริ่มต้นหรือขยายการค้าการลงทุนในเมียนมาได้มากขึ้น ในฐานะที่ไทยเป็นคู่ค้าสำคัญและเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่อันดับต้น ๆ ของเมียนมา โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้าที่ไทยนำเข้าจากเมียนมา ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์มีชีวิต สินแร่โลหะ ผักและผลไม้ ส่วนอุตสาหกรรมที่นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในเมียนมาปัจจุบัน อาทิ สำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง

"EXIM BANK พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายการส่งออกและย้ายฐานการผลิตเข้าไปในเมียนมา เพื่อลดต้นทุนการผลิตและขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค ทั้งที่เป็นชาวเมียนมาและชาวต่างชาติที่เข้าไปประกอบธุรกิจในเมียนมาเพิ่มมากขึ้น รองรับการขยายตัวของเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน” นายพิศิษฐ์กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร EXIM BANK สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1141-6       
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์