หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
MFA CEO Forum with Airbus: ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินในอาเซียน

9 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1272)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดตัวซีรีย์งาน MFA CEO Forum ประจำปี 2560 ด้วยปาฐกถาพิเศษ MFA CEO Forum with Airbus ในหัวข้อ "Airbus Vision for Aviation in the Region and Thailand's Role” เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยมีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน นาย Fabrice Brégier ตำแหน่ง President of Airbus Commercial Aircraft & Chief Operating Officer Airbus เป็นปาฐก
 
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้ร่วมสนทนา และมีผู้แทนคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างมาก จำนวนมากกว่า 320 คน การปรากฏตัวผู้บริหารระดับสูงของ Airbus ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานระดับโลกในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ของ Airbus ต่อภูมิภาคเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นของไทยในภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (aeropolis) และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านอากาศยานของไทยทั้งด้านการฝึกอบรมบุคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องบินในอนาคตซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญหลักของ Airbus กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเวที MFA CEO Forum มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเน้นย้ำศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคในสายตาต่างประเทศ
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์