หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ ตั้งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งเชื่อมโยงท่องเที่ยวใน CLMVT

9 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1299)

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ (Thailand MICE Seminar on SEZ 2017 (TMSS)) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – กัมพูชา จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันจัดขึ้นที่โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมืองตราด โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีจากจังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน จากจังหวัดของกัมพูชาและจังหวัดของเวียดนาม เข้าร่วม
 
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ (Thailand MICE Seminar on SEZ 2017 (TMSS)) สสปน.ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐที่ดำเนินการตามพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทรรศการระดับนานาชาติ หรือ "อุตสาหกรรมไมซ์ : Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions” ได้เลือกจังหวัดตราดจัดการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การจัดประชุม และดูงาน ระหว่างไทย กัมพูชา และเวียดนาม คาดว่าจะช่วยเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดตราด รวมทั้งจังหวัดในภาคตะวันออก รวมทั้งยังเป็นการเปิดเวทีให้เกิดการพูดคุยกันทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และภาคเอกชน นักลงทุน ส่งเสริมให้เกิดการจัดประชุมในระดับประเทศ การเชื่องโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้น
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์