หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.แรงงาน เตรียมลงพื้นที่ภาคตะวันออก สร้างความพร้อมด้านแรงงานรองรับ EEC

8 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2969)

รมว.แรงงาน เตรียมลงพื้นที่กลุ่มจังหวัด EEC (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) ติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมแรงงานรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกขน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามผลการเตรียมแรงงานรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกขน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
รวมทั้งเปิด "ศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช" (HISCA) ณ อีซี่พลาซ่า ๑ ชั้น ตลอดจนได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
 
เตรียมแรงงานรองรับระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก นอกจากนี้ จะเดินทางไปสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รับฟังบรรยายสรุปในภาพรวมการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เกี่ยวกับ "การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring & Control Center : EMCC) ด้วย
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์