หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560”

8 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1373)

วันนี้ (8 มี.ค.60) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ SETA 2017 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้ผลิต บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคาร นักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ กว่า 5,000 คน ร่วมงาน โดยรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ดำเนินการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทุกรูปแบบเพื่อให้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต ขนส่ง จำหน่ายและการกระจายให้ต้นทุนราคาพลังงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
 
สำหรับการจัดงาน SETA 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีม "Towards A Low-Carbon Society” เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาค โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำในไทยและนานาชาติ เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา เยอรมนี อินเดีย เกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ทิศทางนโยบายเกี่ยวกับการลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ
 
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการพลังงานที่นำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม ประสบการณ์ที่หลากหลายและครบถ้วน ภายใต้ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ นโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำ พลังงานเพื่อการคมนาคมขนส่งเพื่อปล่อยคาร์บอนต่ำ และเมืองอัจฉริยะและอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเทรนด์อุตสาหกรรมไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงการเจรจาจับคู่ธุรกิจด้านพลังงาน โซนพาวิเลียนจากต่างประเทศอีก 11 ประเทศ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ ฮอลล์ 103 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ และ กระทรวงพลังงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์