หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยร่วมขับเคลื่อนความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

7 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1143)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เปิดการประชุมความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม 18 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และสมาชิกอาเซียน หารือถึงความท้าทายของการป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในปัจจุบันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลและกลไกลประสานงานด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมี 10 รูปแบบ เช่น ยาเสพติด ค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ก่อนตกลงกันว่าจะสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ในระดับใดและเมื่อได้ข้อมูลแล้วสามารถแบ่งปันให้กับประเทศสมาชิกของที่ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ARF) ได้หรือไม่
 
อย่างไรก็ตาม การหารือดังกล่าวจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี เนื่องจากจะต้องได้รับฉันทามติจากสมาชิกทั้ง 26 ประเทศและ 1 องค์กรจึงจะจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งหากทำได้ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งกลไกลที่จะช่วยให้การทำงานของฝ่ายความมั่นคงมีความชัดเจนและช่วยสนับสนุนความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในระดับโลกต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์