หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

MFN ย่อมาจาก...?

19 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 4754)
 
MFN : Most-Favoured National Treatment

หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่ง หรือที่หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 1
ของข้อตกลงแกตต์ภายใต้องค์การการค้าโลก หลักการนี้เป็นเครื่องรับประกันว่า ประเทศผู้ค้าขายจะ
ได้รับการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจการค้าอย่างเสมอภาคกัน สินค้าส่งออกไม่ว่าจากประเทศใดจะต้องไม่
ถูกกีดกันจากประเทศนำเข้า ดังนั้นบรรดาข้อได้เปรียบ สิทธิประโยชน์ และเอกสิทธิ์ใดๆ ที่ประเทศหนึ่ง
ได้ให้แก่ประเทศอีกประเทศหนึ่ง จะมีผลขยายต่อไปถึงประเทศที่สามซึ่งเป็นภาคีขององค์การการค้าโลก
ทุกประเทศ

credit : กรมการค้าต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์