หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

HS ย่อมาจาก..?

18 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 2810)
 
HS : Harmonized System

ระบบพิกัดอัตราศุลกากรแบบฮาร์โมไนซ์ ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศใช้อยู่ในปัจจุบันโดยใช้เลข 6 หลัก (6
digit code) ตามที่สหภาพศุลกากรนานาชาติได้กาหนดขึ้น


credit : กรมการค้าต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์