หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
UNHCR ย่อมาจาก....

1 มีนาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3104)
 
UNHCR  ย่อมาจาก  United Nations Human Rights Council
 
หมายถึง คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี 2549 โดยเป็นกลไกระหว่างรัฐที่มีหน้าที่ติดตามพัฒนาการสิทธิมนุษยชนทั่วโลก สร้างบรรทัดฐานของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมขีดความสามารถในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ
 
ที่ผ่านมาไทยได้มีบทบาทที่สร้างสรรค์ โดยไทยเคยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ระหว่างปี 2553 - 2555 ซึ่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้รับเลือกเป็นประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ในห้วงปี 2553 - 2554

 

 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์