หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
โรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน

28 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 3547)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมหารือกับภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน พร้อมขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ตามกรอบแผนงานความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนของอาเซียน ติดตามรายละเอียดจากรายงาน
 
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่นกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมมาตรการและแผนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันในอาเซียน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมหารือระดับภูมิภาคในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน ครั้งที่ 2 ขึ้น ในเรื่องนี้ นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า โครงการโรงเรียนปลอดภัยในอาเซียน (ASEAN Safe School Intiative : ASSI) ถือเป็นโครงการสำคัญของคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบ ภายใต้แผนงานความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ประเทศไทย ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นแกนนำหลักในระดับอาเซียนในการดำเนินงาน และเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้แผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน ในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
 
นายกอบชัย ยังกล่าวอีกด้วยว่า การดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ครูและนักเรียน จะได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างแบบทดสอบกิจกรรมที่ดี และจะเป็นผลดีกับโรงเรียนต่าง ๆ อย่างมากด้วย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ดังกล่าว และยังเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมการสร้าง "โรงเรียนปลอดภัย” ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย”
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์