หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

AISP ย่อมาจาก...?

16 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 1851)
 
AISP : ASEAN Integration System of Preferences

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศให้แก่ประเทศสมาชิกใหม่ ได้แก่ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความร่วมมือ เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการยกเว้นภาษีศุลกากรสาหรับสินค้าที่กาหนดเป็นการให้แบบฝ่ายเดียวโดยไม่มีการเจรจาต่อรองcredit : กรมการค้าต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์