หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย – ลาว เตรียมลงนามข้อตกลง (MOA) การจ้างงาน ขับเคลื่อนการจ้างงานถูกกฎหมาย

27 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1836)

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มประเทศ CLMV ว่า การดำเนินงานร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว จะมีการประชุมระดับวิชาการไทย –ลาว ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 โดยประเด็นสำคัญที่จะหารือกัน ได้แก่ การพิจารณาดำเนินการจัดส่งแรงงานเข้ามาทำงานตาม MOU ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น การแจ้งรายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย การดำเนินการของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างและการพิจารณาดำเนินการตรวจสัญชาติให้กับแรงงานลาวและผู้ติดตามให้แล้วเสร็จ โดยในวันที่ 1 มีนาคม 2560 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะเป็นประธานร่วมพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว เพื่อกำหนดหลักการความร่วมมือของภาคีเกี่ยวกับการดำเนินการด้านกฎหมาย หลักการและขั้นตอนในการจัดส่งและรับแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ การคุ้มครองและปกป้องสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานหลักการของความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นและต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านการจ้างแรงงานด้วย
 
ด้านนายวรานนท์ ปิติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การลงนามร่วมในข้อตกลง (MOA) การจ้างงานครั้งนี้ จะยังไม่มีการระบุว่าจะนำเข้าแรงงานลาวจำนวนเท่าไหร่ เพราะเป็นเพียงขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดเพื่อให้ทางการลาว เข้ามาตรวจสัญชาติแรงงานในประเทศไทยและกำหนดรูปแบบการนำเข้าแรงงานที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามปี 2560 นี้จะยังไม่ระบุว่าจะนำเข้าแรงงานลาวจำนวนเท่าไหร่ เพราะขณะนี้ในประเทศไทยมีแรงงานลาวอยู่ประมาณ 7 หมื่นคนแล้ว แต่สิ่งที่ไทยต้องการเร่งดำเนินการคืออยากให้การพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยเพื่อที่จะได้ให้แรงงานลาวที่ถือบัตรสีชมพูซึ่งมีประมาณ 7 หมื่นคน ได้เข้าสู่ระบบ
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์