หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมต.คมนาคม จัดแข่งขันจักรยาน เปิดทางหลวงหมายเลข 24 (อ.นางรอง- อ.ปราสาท) เชื่อมอาเซียน

27 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 904)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดถนนทางหลวงหมายเลข 24 (อ.นางรอง- อ.ปราสาท) พร้อมจัดแข่งขันจักรยาน ปั่นวัดใจทางหลวงหมายเลข 24 พิชิตเขาพนมรุ้ง ระยะทาง 92 กม. มีนักปั่นจักรยาน ร่วมแข่งขันกว่า 3,000 คน (26 ก.พ.60)
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมทางหลวงได้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว-อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง - อ.ปราสาท ระยะทางรวมกว่า 66 กม. มีจุดเริ่มต้นที่ เริ่มจากกิโลเมตรที่ 73 283 บริเวณแยกถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปสิ้นสุดที่กิโลเมตร 140 ตำบลวังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานทางชั้นพิเศษจากเดิม 2 ช่องจราจรไปกลับ เป็น 4 ช่องจราจร ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ด้านซ้ายทางก่อสร้างคันทางใหม่ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร ช่วงจุดตัดทางแยกทำการก่อสร้างเป็นแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 25 ซม. งบประมาณในการก่อสร้าง 1,976 ล้านบาท
 
สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว - อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างขยายทาง 4 ช่อง จราจรระยะที่ 2 ของกรมทางหลวงระยะทาง รวม 160 กม. กรมทางหลวงแบ่งการก่อสร้างเป็น 7 ตอนผ่านพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ – สุรินทร์ - ศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 3 ตอน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ตอน คาดว่าจะแล้วเสร็จตลอดสายในปี 2562
 
ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสาย จะทำให้ทางหลวงหมายเลข 24 เป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์แบบของภาคอีสานตอนใต้ และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรโดยการระบายปริมาณการจราจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้)สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และไปสู่ภาคตะวันออก ทำให้การสัญจรไป-มา ของประชาชนสะดวก ปลอดภัย โดยเฉพาะ ย่านชุมชน ได้มีการแบ่งทิศทางการจราจรชัดเจน และทำให้การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียนและการท่องเที่ยวในภูมิภาค รวมถึงรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการส่งออก อีกทั้งยังส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่
 
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์