หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม. จัดการประชุมเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจของสตรีไทยให้ก้าวสู่ระดับอาเซียน

22 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1058)

วันนี้ (22 ก.พ. 60) ที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีแห่งประเทศไทย ASEAN Women Entrepreneur Network Thailand - AWEN Thailand ซึ่งจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีแห่งประเทศไทย ASEAN Women Entrepreneur Network Thailand - AWEN Thailand เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีในประเทศไทย เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สื่อมวลชน และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs’ Network) หรือ AWEN จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 ณ เมืองโบกอร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในกลุ่มผู้ประกอบการทางธุรกิจ ร่วมกับองค์กรหรือเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (BPW) ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (ASEAN Women Entrepreneur’s Network - Thailand: AWEN Thailand ) ได้ร่วมกันจัดงานประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย ขึ้นมาในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจ และเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีในประเทศไทย ให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกระบวนการสร้างความเชื่อมโยงในประชาคมอาเซียน
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า จากนโยบายการพัฒนาประเทศไทย "ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการลดกับดัก 3 อย่าง คือ 1) ความไม่สมดุล 2) ความเหลื่อมล้ำ และ 3) การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง นั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมสตรีกับการประกอบธุรกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจของสตรี รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีในฐานะผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ประกอบการสตรีในประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งการจัดงานประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (ASEAN Women Entrepreneur’s Network - Thailand: AWEN Thailand ) AWEN Thailand ในครั้งนี้ จะเป็นการรวบรวมเครือข่ายสตรีไทยที่เป็นพลังขับเคลื่อนมีความเข้มแข็ง ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการสตรีไทย ให้ก้าวไปสู่การทำธุรกิจในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์