หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการค้าต่างประเทศจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Bangkok International Symposium on Trade Remedies 2017”

22 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1177)

กรมการค้าต่างประเทศ เชิญหน่วยงานภาครัฐ 14 ประเทศเข้าร่วมงาน "Bangkok International Symposium on Trade Remedies 2017” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้มาตรการตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทย
 
กรมการค้าต่างประเทศกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "Bangkok International Symposium on Trade Remedies 2017” ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจะเป็นเวทีให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติในกระบวนการไต่สวนในการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า (AD/CVD/SG) ระหว่างผู้แทนไทยและประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยรวม 14 ประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย บราซิล บรูไน จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มาเลเซีย เมียนมาและนิวซีแลนด์ โดยปัจจุบันมาตรการเยียวยาทางการค้ามี 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการตอบโต้การอุดหนุน และมาตรการปกป้องจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการจัดประชุมครั้งนี้จะช่วยสร้างมิติประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาทางการค้าในสถานการณ์การค้าโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแสดงให้เห็นว่าการใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าของไทยเป็นไปตามหลักสากล อีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการในการรับมือกับการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าและการใช้มาตรการตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทย
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์