หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - ลาว ร่วมมือป้องกันไข้หวัดนกตามชายแดน

21 กุมภาพันธ์ 2017

กรมปศุสัตว์ไทย และกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว ร่วมมือกันวางมาตรการป้องกันและสกัดกั้นโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดน
 
วันนี้ (21 ก.พ. 60) ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ ดร.สัมพัน จันเพงไซ อธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว ได้ร่วมกันเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – ลาว ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 1
 
นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ขององค์การสุขภาพสัตว์โลก ตั้งแต่ต้นปี 2560 พบการติดเชื้อโรคมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกพบเชื้อไข้หวัดนกทั้งหมด 13 สายพันธุ์ มีผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อโรคไข้หวัดนกจาก 16 ประเทศทั่วโลก จำนวน 856 ราย เสียชีวิตแล้ว 452 ราย ขณะที่สายพันธุ์ H7N9 มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2556 - 19 มกราคม 2560 จำนวน 918 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศจีนและฮ่องกง จำนวน 109 ราย โดยประเทศไทยมีการเฝ้าระวังโรคสัตว์ชายแดนอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว อย่างใกล้ชิด และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันเพื่อทราบสถานการณ์ของโรคเพื่อหามาตรการป้องกันสกัดกั้นการระบาดของโรคมาโดยตลอด
 
ทางด้าน ดร.สัมพัน จันเพงไซ อธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างลาวไทย ในการเฝ้าระวังไข้หวัดนกนั้น ฝ่ายลาวได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากไทยด้วยดี ทั้งอุปกรณ์การปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการให้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งขณะนี้ยังมีบางพื้นที่พบการแพร่ของโรคไข้หวัดนก สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และความเดือดร้อนแก่ประชาชนไม่น้อย ทางลาวกำลังเร่งดำเนินการกำจัดปัญหานี้ให้หมดไป
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์