หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงแรงงาน เร่งปรับแก้กฎหมาย เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

20 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1412)

นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไร้การรายงานและไร้การควบคุม (IUU) โดยมีสาระสำคัญหลายประการ อาทิ การกำหนดอาชีพที่แรงงานต่างด้าวสามารถทำได้ การกำหนดวิธีการนำเข้าแรงงาน สิทธิประโยชน์ การคุ้มครองแรงงานอย่างครบวงจร และบทลงโทษต่าง ๆ รวมทั้งใบอนุญาตทำงานต้องเป็น E - WORK PERMIT นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้นายจ้างจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อป้องกันปัญหาการจ่ายค่าจ้างไม่ตรงตามกฎหมาย และกรณีที่แรงงานทำงานครบกำหนดสัญญาจ้างงาน ยังสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อีก 3 วัน เพื่อดำเนินการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะเงินสมทบจากกองทุนประกันสังคม ส่วนแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์จะมีทีมสหวิชาชีพเข้ามาช่วยดูแล
 
นายสุทธิ สุโกศล ยังกล่าวเตือนผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสาธารณะ ว่า อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการเลือกพนักงานขับรถที่มีความชำนาญเส้นทาง พร้อมจัดให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ และที่สำคัญอย่านำแรงงานต่างด้าวมาเป็นพนักงานขับรถ เพราะผิดกฎหมาย เนื่องจากอาชีพพนักงานขับรถไม่ใช่อาชีพที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์