หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.แรงงาน ยืนยัน รัฐบาลให้การดูแลแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวอย่างเต็มที่

20 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1144)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยัน รัฐบาลให้การดูแลแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวอย่างเต็มที่ พร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายให้คุ้มครองแรงงานได้อย่างครอบคลุมตามหลักสากล
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว เช่น ในอุตสาหกรรมภาคประมงทะเล ว่า รัฐบาลมีมาตรการดูแลคุ้มครองแรงงานทั้งไทยและต่างด้าว โดยได้เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุก โดยเฉพาะการตรวจป้องปรามและการจัดส่งทีมตรวจสอบเรือประมง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลด้นสิทธิของลูกจ้าง นอกจากนี้ ยังเปิดช่องทางการร้องทุกข์หากเกิดกรณีการกระทำผิดกับแรงงานผ่านสายด่วน 1546 รวมทั้ง ยังได้สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และเครือข่ายแรงงาน ได้รับรู้ถึงหน้าที่และสิทธิของแต่ละฝ่าย พร้อมเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสร้างความเป็นสากลในการดูแลแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นการปฏิบัติของทุกประเทศเพื่อส่งผลดีต่อการส่งออกและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ การแก้ปัญหาทั้งหมดจะสำเร็จได้จำเป็นต้องมาจากความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังกล่าวถึงปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร ทั้งบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว (บัตรสีชมพู) และใบอนุญาตทำงาน ว่า เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะมีเทคนิคพิเศษในการจัดทำบัตร สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า ในส่วนของใบอนุญาตทำงานนั้นขณะนี้มีการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนจากรูปเล่มเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อความสะดวกในการพกพาและการตรวจสอบ โดยจะนำร่องในกลุ่มแรงงานที่เข้ามาทำงานตามข้อตกลงกับต่างประเทศก่อนที่จะประเมินผลและขยายไปยังแรงงานกลุ่มอื่น สำหรับปัญหาการจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานนั้น กระทรวงแรงงานได้ติดตามดูแลโดยตลอด พร้อมทั้งจะพัฒนาวิธีการจ่ายเงินให้กับลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์