หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
กระทรวงพาณิชย์จับมือ ซี อาเซียน ขยายโอกาสให้ธุรกิจไทย สร้างเครือข่ายตลาดเมืองใหม่ใน CLMV

20 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 2606)

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แนะนำโครงการ "Deepening CLMV: Urbanization” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์ ซี อาเซียน ภายใต้แนวคิดการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจเมืองใหม่ของ CLMV ภายใต้แนวคิด Deepening CLMV เจาะลึกกลุ่มคลัสเตอร์ก่อสร้าง เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยขยายตลาดสู่เมืองใหม่ที่มีศักยภาพการค้าและการลงทุนสูงของกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ เสียมราฐ จำปาสัก มัณฑะเลย์ และไฮฟอง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมาพึ่งพาการส่งออกในสัดส่วนค่อนข้างสูง คือ ประมาณร้อยละ 70.2 ของ GDP โดยตลาดสำคัญของไทยที่มีการส่งออก ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน 24.7% จีน 11.7% ญี่ปุ่น 10.2% ขณะที่สหรัฐฯ และยุโรปซึ่งเคยเป็นตลาดสำคัญในอดีต ปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง 10% และ 9.5% ตามลำดับ ขณะเดียวกันการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประชากรรวมกันถึง 137 ล้านคน และสินค้าส่วนหนึ่งถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภคทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น การเข้าถึงตลาดการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งเสริมบทบาทการค้าและการลงทุนของประเทศไทย
 
กระทรวงพาณิชย์ได้วิเคราะห์และคัดสรรเมืองศักยภาพที่จะมีการเติบโตสูงในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งแต่ละเมือง มีจุดเด่นทางการค้าและการลงทุนที่น่าสนใจคือ กัมพูชา-เมืองเสียมราฐ ดาวเด่นอุตสาหกรรมบริการ อาหาร วัสดุก่อสร้าง การผลิตและการท่องเที่ยว ลาว-เมืองจำปาสัก สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ จุดเชื่อมต่อของไทย-ลาว-กัมพูชา เมียนมา-เมืองมัณฑะเลย์ เมืองยุทธศาสาตร์ใหม่ในเขตการค้าใจกลางประเทศเมียนมา จุดเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้านการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค
 
เวียดนาม-ไฮฟอง เมืองโลจิสติกส์แห่งเวียดนามตอนเหนือ ประตูสู่จีน เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการค้า การลงทุน และการกระจายสินค้าแห่งอนาคต เมืองใหม่ที่คัดสรรมา นับเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ควรเข้าไปศึกษาตลาด และหาพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ
 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับศูนย์ ซี อาเซียน จัดโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้นำทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และผู้นำจากภาครัฐของ CLMV รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนในเมืองที่มีศักยภาพของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งกำลังขยายและมีการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 
ผู้สนใจร่วมโครงการสามารถติดต่อสำรองสิทธิ์ร่วมเดินทางสำรวจตลาดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์ leaderprogram@c-asean.org
โทรศัพท์: +66 (2) 785 9093 (จำนวนจำกัด)
 
 
ที่มา  :  www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์