หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
แนวคิดการตั้ง “ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์”

20 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 2765)

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แถลงถึงทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงดีอีในปี 2560 ว่า ทางกระทรวงดีอี มีแนวคิดจะจัดตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ หรือเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แอพพลิเคชัน ศูนย์บริการจัดเก็บข้อมูล (ดาต้าเซ็นเตอร์) และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (ไอโอที) เป็นต้น เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
 
ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ มีแผนจะตั้งขึ้นบนเนื้อที่ราว 500 ไร่ ของบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แบ่งพื้นที่เป็นโซนต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์นวัตกรรมด้านดิจิทัล สถาบันวิจัยด้านดิจิทัล ที่ตั้งบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัล ที่พักอาศัยสำหรับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งหากแล้วเสร็จพื้นที่ดังกล่าวยังกลายเป็นชุมชนด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอาเซียนด้วย
 
ในด้านสิทธิประโยชน์จูงใจผู้เข้ามาใช้พื้นที่ จะมีการสร้างสภาวะแวดล้อมทุกอย่างเป็นดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เป็นที่ตั้งของอินเทอร์เนชั่นแนลเกตเวย์ ที่สามารถใช้งานอินเทอร์บนความกว้าง (แบนวิธ) ไม่จำกัด จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในอัตราสูงสุด คือ ยกเว้นภาษี 8 ปี และลดหย่อนเพิ่มเติม 50 เปอร์เซ็นต์ในอีก 5 ปีถัดมา การยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์วิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกชนิด อำนวยความสะดวกในการเข้ามาทำงานของนักวิจัยระดับโลก และยกเว้นการเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาของนักวิจัยที่ทำงานในดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์
 
ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถสรุปรายละเอียด เช่น แผนระยะเวลาการลงทุนหรือมูลค่าการลงทุน ในเดือนมีนาคมนี้ จากนั้นจะสรุปรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อขออนุมัติต่อไป
 
ในด้านความคืบหน้าการจัดงาน "ไทยแลนด์ ดิจิทัล บิ๊กแบง สามารถกำหนดวันได้แล้วคือ วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เบื้องต้น มีประเทศที่ตอบรับแล้ว อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น รวมทั้งจะเป็นครั้งแรกที่มีการเชิญกลุ่มสตาร์ตอัพระดับโลกที่มีสมาชิกรวมกัน 165 ประเทศมาให้ความรู้ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก
 
 
 
เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์