หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
พัฒนาทักษะแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน

20 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 4249)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นพัฒนาแรงงานในทุกกลุ่ม รองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้จากรายงาน
 
จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานกึ่งไร้ฝีมือ หรือระดับปฏิบัติการในปัจจุบัน จนเกิดการตั้งคำถามจากภาคเอกชนว่า กระทรวงแรงงานแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและมุ่งเน้นการพัฒนาแรงงานรองรับไทยแลนด์ 4.0 มากเกินไป พร้อมเรียกร้องให้กำหนดเป็นปัญหาระดับชาติ ในเรื่องนี้จะต้องไปสอบถามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร ซึ่งนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานในทุกระดับ ไม่เว้นแม้แต่แรงงานกลุ่มกึ่งไร้ฝีมือ โดยเฉพาะกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อให้เข้าสู่ระบบการทำงาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ได้ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้โครงการเตรียมเข้าทำงาน และในปีนี้ตั้งเป้าฝึกให้ได้ไม่น้อยกว่า 9,500 คน การอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ฝึกอบรมในสำนัก หรือ สถาบัน เป็นเวลา 3 เดือน และ ฝึกในสถานประกอบการอีก 1 เดือน เมื่อจบหลักสูตรสามารถทำงานได้ทันที
 
นอกจากนี้ ยังร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 9,000 คน อีกทั้งยังมีการฝึกแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการและทำให้มีแรงงานเพิ่มในตลาดแรงงานแล้วกว่า 20,000 คน ขณะเดียวกันยังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาระดับปวช. - ปวส.พร้อมทดสอบความสามารถก่อนฝึกจบด้วย อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จะมีไม่จบสิ้น หากผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนเองไม่หันมาร่วมพัฒนาแรงงานที่มีอยู่ให้สามารถทำงานได้มากขึ้น และลดการสูญเสียของชิ้นงานได้ดีในเวลาที่เท่าเดิม เพราะในธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น เริ่มนำเครื่องจักรมาใช้แทนกำลังคน และในอนาคตอันใกล้เครื่องจักรก็จะเข้ามาทำงานแทนคนมากขึ้น ตัวแรงงานเองก็ควรให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาทักษะตนเองเช่นกัน
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์