หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กลุ่มผู้ประกอบการไทย-จีน ร่วมเปิดเส้นทางการค้า

19 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1155)

จีนตอนใต้มีความต้องการข้าว , น้ำตาลทราย ,วัสดุก่อสร้าง , ยางพารา , น้ำมัน และผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภคอื่นๆ มาก
 
กลุ่มผู้ประกอบการไทย-จีน ร่วมเปิดเส้นทางการค้าของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ เส้นทางใหม่ โดยใช้เส้นทางเรือตามลำแม่น้ำโขงจากท่าเรือบ้านมอม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังท่าเรือกวนเหล่ย เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลดความเสี่ยงภัย และช่วยประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 20%
 
(17 ก.พ. 60 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน ประชุมหารือและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจำหน่ายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีน โดยมีท้าวคำหล้า นาคกะวงศ์ ประธานบริษัทเมืองมอม สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , ผู้บริหารบริษัทบ้านมอม กรุ๊ป จำกัด ,บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด , ผู้ประกอบการค้าเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน , ตลาดไท และสมาคมการค้าไทย-อาเซียน ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าส่งออกไปยังสาธาณรัฐประชาชนจีนตอนใต้
 
ทั้งนี้ เนื่องจากแต่เดิมการขนส่งสินค้าที่ใช้เส้นทางรถตลอดเส้นทาง จากประเทศไทย ผ่าน อ.เชียงของ ไปยังเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน จะใช้ระยะเวลายาวนาน และมีอันตรายเนื่องจากเส้นทางคดเคี้ยวตามภูเขา และสินค้าที่บรรทุกรถ อาจจะต้องตกค้างรอที่ด่านเป็นเวลาหลายวัน กลุ่มผู้ประกอบการจึงได้เปิดเส้นทางการค้าของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ เส้นทางใหม่ โดยใช้เส้นทางเรือตามลำแม่น้ำโขง จากท่าเรือบ้านมอม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังท่าเรือกวนเหล่ย เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธาณรัฐประชาชนจีน ซึ่งท่าเรือบ้านมอม มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงภัย โดยจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 20%
 
ปัจจุบันมีผักและผลไม้จากจีน นำเข้ามาสู่ตลาดไท วันละ 200-300 ตู้คอนเทนเนอร์ ทางผู้ประกอบการค้า สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีแผนนำสินค้าจากไทยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ กลับไปจำหน่ายที่จีน เพื่อจะได้ไม่ต้องขนตู้เปล่ากลับจีน เป็นการสิ้นเปลือง สำหรับสินค้าที่จีนตอนใต้มีความต้องการมาก ได้แก่ ข้าว , น้ำตาลทราย ,วัสดุก่อสร้าง , ยางพารา , น้ำมัน และผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภคอื่นๆ
 
บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งทางบกและทางน้ำ ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศกลุ่มการค้าลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงการให้บริการด้านพิธีการระหว่างประเทศแบบครบวงจร โดยมีจุดให้บริการหลักที่ ท่าเรือบ้านมอม แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี และมีสำนักงานสาขาที่เปิดให้บริการที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สำหรับผู้ประกอบการชาวไทย ที่ต้องการจำหน่ายสินค้าไปยังสาธาณรัฐประชาชนจีน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับ บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด โทรศัพท์ 02-0820124 หรือ 053-636881
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่จะเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปอื่นๆของจังหวัดลำพูน ไปยังจีนตอนใต้ เพื่อให้การค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสินค้ามีคุณภาพ จึงได้มอบให้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดลำพูน ได้เป็นผู้ประสานงาน ในเรื่องนี้ด้วย
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์