หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เบิกฟ้าลาบู สู่อาเซียน

19 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 2160)

ที่บ้านเหมืองลาบู หมู่ที่ 8 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เบิกฟ้าลาบู สู่อาเซี่ยน" โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของบ้านเหมืองลาบู ตำบลปะแต อำเภอยะหา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของพื้นที่อำเภอยะหา
 
บ้านเหมืองลาบู ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ระยะห่างจากอำเภอยะหาประมาณ 28 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอซิกส์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซียทางด้านทิศใต้ ประชากรรวม 440 คน 155 ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุก ชื่อ เหมืองลาบู หรือเหมืองฟักทอง และเนื่องด้วยดำริของท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ในคราวที่ได้เดินทางมาเยือนชาวบ้านเหมืองลาบูถึง 2 ครั้งในปีที่ผ่านมา ท่านได้ให้แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะการยกระดับการพัฒนาพื้นที่บ้านเหมืองลาบูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
 
นายอำเภอยะหา กล่าวว่า วันนี้ผลจากการริเริ่มในการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว ได้มีการหว่านเมล็ดปอเทือง การปลูกทานตะวัน การปรับภูมิทัศน์ มีความสวยงาม ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "เบิกฟ้าลาบู สู่อาเซี่ยน" ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การปั่นจักรยานพิชิตขุนเขาบ้านเหมืองลาบู การแข่งขันฟุตซอล และคอนเสิร์ตจากศิลปิน ดารา นักแสดง
 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของบ้านเหมืองลาบู ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ไว้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกภูมิภาค เป็นภาพความสวยงามของสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนสู่ความรุ่งเรืองเฉกเช่นในอดีต
 
กิจกรรม "เบิกฟ้าลาบู สู่อาเซี่ยน" เป็นการเปิดม่านให้ชาวอำเภอยะหา และชาวบ้านเหมืองลาบูได้ต้อนรับผู้มาเยือน ได้สัมผัสบรรยากาศที่งดงามทั้งผู้คนและสถานที่ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า พื้นที่บ้านเหมืองลาบู นอกจากจะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้หลากพรรณ ขุนเขามีความงดงามแปลกตา และแหล่งแร่ดีบุกที่ดีแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ จุดชมวิวทะเลหมอก จุดชมดวงอาทิตย์ขึ้น น้ำตก และมีร่องรอยอดีให้รำลึกถึง เนื่องจากพื้นที่นี่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุกในอดีตภาพคนหาบเร่ ภูเขา ที่นำไปเป็นตราประจำจังหวัดยะลาก็คือพื้นที่แห่งนี้ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านเหมืองลาบูมายาวนานร่วมร้อยปี เป็นที่ประจักษ์
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์