หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ถ้อยแถลงของรัฐบาลไทยต่อการทดลองขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

19 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 999)

ประเทศไทยแสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการทดลองขีปนาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นการละเมิดอย่างชัดแจ้งต่อข้อมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และได้ยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
 
เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดที่เกาหลีเหนือจะต้องรับฟังการแสดงความห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศต่อปัญหานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ซึ่งรวมถึงข้อห่วงกังวลของที่ประชุม ASEAN Regional Forum หรือ ARF ครั้งที่ 23 ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งเกาหลีเหนือเข้าร่วมด้วยอย่างมีบทบาทสำคัญ
 
ประเทศไทยร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องอย่างแข็งขันให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ และในทันทีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์