หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
OIC หมายถึง...

19 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 7954)
 
OIC ย่อมาจาก Organization of Islamic Cooperation
 
หมายถึง องค์การความร่วมมืออิสลาม ก่อตั้งเมื่อปี 2512 เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่สำคัญที่สุดของโลกมุสลิม มีสำนักเลขาธิการตั้งอยู่ที่เมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 57 ประเทศจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งมีประชากรรวมกันคิดเป็นร้อยละ 22 ของประชากรโลก
 
ประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของ OIC ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2541 โดยที่ผ่านมา OIC ได้ให้ความสนใจสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์