หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

19 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 2954)

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ นโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตในระยะยาว
 
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องประเทศไทย 4.0 ว่าเป็นแนวคิดของรัฐบาลนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโยลีสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ การพัฒนาคน และกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งถือเป็น 1 ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโยลีสมัยใหม่ จากทั้งหมด 15 โครงการ เช่น การยกระดับสนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินนานาชาติ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางด้านการบินและการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออก การพัฒนาแหลมฉบังให้เป็นท่าเรือศูนย์กลางในการเปลี่ยนถ่ายกระจายสินค้า และการผลิตของภูมิภาคอินโดจีน รถไฟรางคู่เชื่อมโยงทุกภูมิภาค การพัฒนาเมืองใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมชั้นสูง ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวไม่ได้มองเพียงแค่ตลาดในประเทศ แต่ได้มองถึงศักยภาพของตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV คือ ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ซึ่งถือเป็นพื้นทีสำคัญที่รัฐบาลจะจัดพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการผลิตชั้นสูง และจัดทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานสู่ประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า
 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่ "ประเทศไทย 4.0" ทุกคนต้องพยายามปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดรับกับในอนาคตที่รัฐบาลจะส่งเสริมให้ทุกคนสามารถพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดโลก รวมถึงการมีอุตสาหกรรมใหม่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำในภูมิภาคต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์