หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

19 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 2109)

ในช่วงที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของไทยและอาเซียนได้ร่วมหารือถึงบทบาทและความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งประชาคม โดยมีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น การหารือครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับอาเซียน ประเทสมาชิกอาเซียนต่างตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมให้เจริญรุ่งเรืองและสามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม ดังนั้น จึงมีความร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของไทยและประเทศสมาชิก ที่ล่าสุดไทยได้ส่งผู้แทนของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ร่วมประชุมกับผู้แทนสถานีโทรทัศน์ประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศ ซึ่งเจ้าภาพอย่างฟิลิปปินส์ได้เชิญทั้งหัวหน้าฝ่ายข่าวและบรรณาธิการข่าว รวมถึงผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ไปประชุมที่เมืองเกซอนซิตี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาทเครือข่ายโทรทัศน์ของประเทศสมาชิก เพื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนและวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งประชาคม
 
ขณะเดียวกันที่ประชุมได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญของอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ที่สื่อมวลชนควรนำไปขยายผลสร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มองว่าการเพิ่มบทบาทเครือข่ายโทรทัศน์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในครั้งนี้จะช่วยให้พลเมืองอาเซียนตื่นตัวและพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาค
 
ขณะที่นางสาววิภาดา คงพึ่ง นักศึกษาระดับปริญญาโท ในฐานะพลเมืองอาเซียนบอกว่า การที่เครือข่ายโทรทัศน์ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงการเพิ่มบทบาทของตนเองมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้พลเมืองของอาเซียน แต่ขณะเดียวกันก็ยังอยากให้ทั้งเครือข่ายสื่อโทรทัศน์ในอาเซียนและสื่อมวลชนแขนงอื่น ๆ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของประเทศสมาชิกให้มากขึ้นเพื่อนำไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการลงทุนในต่างแดน
 
ดังนั้น ความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งประชาคมที่เกิดขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะสร้างความตื่นตัวให้สื่อนำเสนอเนื้อหาและความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับประชาคมได้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันสื่อมวลชนจะต้องไม่ลืมเสียงสะท้อนของประชาชน โดยจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่นำเสนอนั้นจะเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่และการนำเสนอข้อมูลที่ตรงจุดจะช่วยสร้างให้อาเซียนเป็นประชาคมแห่งโอกาสของทุกคนอย่างแท้จริง
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์