หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้ประกอบการไทย-จีน ร่วมเปิดเส้นทางการค้าไทยกับจีนตอนใต้ เส้นทางใหม่

18 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1596)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน ประชุมหารือและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจำหน่ายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีน โดยมีท้าวคำหล้า นาคกะวงศ์ ประธานบริษัทเมืองมอม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้บริหารบริษัทบ้านมอม กรุ๊ป จำกัด บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด ผู้ประกอบการค้าเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลาดไท และสมาคมการค้าไทย-อาเซียน ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้
 
ทั้งนี้ เนื่องจากแต่เดิมการขนส่งสินค้าที่ใช้เส้นทางรถตลอดเส้นทางจากประเทศไทย ผ่าน อ. เชียงของ ไปยังเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จะใช้ระยะเวลายาวนาน และมีอันตรายเนื่องจากเส้นทางคดเคี้ยวตามภูเขา และสินค้าที่บรรทุกรถ อาจจะต้องตกค้างรอที่ด่านเป็นเวลาหลายวัน กลุ่มผู้ประกอบการจึงได้เปิดเส้นทางการค้าของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ เส้นทางใหม่ โดยใช้เส้นทางเรือตามลำแม่น้ำโขง จากท่าเรือบ้านมอม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังท่าเรือกวนเหล่ย เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งท่าเรือบ้านมอม มีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ และสามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงภัย โดยจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้ประมาณร้อยละ 20
 
ปัจจุบันมีผักและผลไม้จากจีนนำเข้ามาสู่ตลาดไท วันละ 200 - 300 ตู้คอนเทนเนอร์ ทางผู้ประกอบการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีแผนนำสินค้าจากไทยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์กลับไปจำหน่ายที่จีน เพื่อจะได้ไม่ต้องขนตู้เปล่ากลับจีนเป็นการสิ้นเปลือง สำหรับสินค้าที่จีนตอนใต้มีความต้องการมาก ได้แก่ ข้าว น้ำตาลทราย วัสดุก่อสร้าง ยางพารา น้ำมัน และผลไม้ตามฤดูกาล รวมทั้งสินค้าเครื่องอุปโภค-บริโภคอื่น ๆ
 
บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งทางบกและทางน้ำ ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธาณรัฐประชาชนจีน และประเทศกลุ่มการค้าลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงการให้บริการด้านพิธีการระหว่างประเทศแบบครบวงจร โดยมีจุดให้บริการหลักที่ ท่าเรือบ้านมอม แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตลาดไท จ. ปทุมธานี และมีสำนักงานสาขาที่เปิดให้บริการที่ อ. เชียงแสน จ. เชียงราย สำหรับผู้ประกอบการชาวไทย ที่ต้องการจำหน่ายสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับ บริษัท บ้านมอมโลจิสติกส์ จำกัด โทรศัพท์ 0 2082 0124 หรือ 053 636 881
 
 
 
ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์