หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์เร่งขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

16 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1540)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการยกเว้นอากรศุลกากรอัญมณีและเครื่องประดับ (หมวด 71) เพิ่มเติม 32 ประเภทย่อย ทำให้ภาษีขาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยทั้งหมวดกลายเป็นศูนย์ ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (Jewelry Hub) ได้เร็วขึ้น และยังได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยผู้ประกอบการสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างของแรงงาน การจัดทำมาตรฐานสินค้าและผลักดันการออกหนังสือรับรองที่ออกโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ.) เพื่อใช้รับประกันคุณภาพสินค้าเครื่องประดับ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการรายย่อย มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญ
 
นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า "มาตรการยกเว้นอากร ขาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งนี้นับเป็นข่าวดีสำหรับการเป็น Hub ของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ถือเป็นการปลดล็อคอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญ ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตลดลง ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซึ่งจะทำให้มีสินค้าใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรมป้อนสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันมากขึ้น และน่าจะเป็นช่องทางตลาดสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการตรวจสอบและซ่อมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในไทยให้ขยายตัวมากขึ้นด้วย”
 
นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีกำหนดจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 59 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้ประกอบการจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศเข้าร่วมงานฯ 730 บริษัท รวม 2,011 คูหา โดยได้มีการจัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครบทุกประเภท และคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 23,000 ราย จาก 130 ประเทศทั่วโลก และจะมีมูลค่าการซื้อขายภายในงานกว่า 17,000 ล้านบาท สำหรับการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับปี 2559 ไทยส่งออกสินค้าและเครื่องประดับรวมทั้งสิ้น 14,248.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.60 เมื่อเทียบกับปี 2558 ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และออสเตรเลีย
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์