หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยย้ำศักยภาพด้านการลงทุน พร้อมยืนยันในเสถียรภาพและความปรองดอง

15 กุมภาพันธ์ 2017 (จำนวนคนอ่าน 1290)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "โอกาสทางธุรกิจในยุคประเทศไทย” (Thailand 4.0 means Opportunity Thailand) ต่อนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ณ ห้องรอยัลจูบิลี ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี โดยนายกรัฐมนตรีชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สร้างผลกระทบกับทุกประเทศในทุกด้าน ประเทศไทยเองก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การพัฒนาบุคลากร สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ ที่วันนี้รัฐบาล ได้น้อมนำแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแนวทางพระราชดำริจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศ ยืนยันว่าไทยมีเสถียรภาพในทุกด้านและกำลังเดินหน้าตามวาระการปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการยกระดับรายได้ประเทศผ่านการเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันกลไกต่างๆ ที่เอื้อต่อการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งการปรับระเบียบขั้นตอนและกฎหมายที่ทันสมัย การเร่งกระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาค การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ของไทย ที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาคด้วยความพร้อมและศักยภาพที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนการพัฒนาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปประธรรม ภายในปี 2560 ทั้งนี้ นักลงทุนมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พร้อมยืนยันแนวทางการพัฒนาของไทยจะเป็นไปอย่างนี้อีก 20 ปี โดยรัฐบาลต่อไปจะเข้ามาผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย จึงอยากเชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาตร์การปฏิรูป ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลงทุนให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดกลไกคณะกรรมการ โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ป.ย.ป. ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดองนั้น การที่คนไทยยึดมั่นและรักษาสถาบันหลักของประเทศ ก็ถือเป็นการสร้างความปรองดองที่สำคัญ ขอให้รักษาสิ่งที่เป็นอยู่ไว้ให้ได้ เพราะเป็นการปรองดองที่สำคัญ และเป็นพื้นฐานของการปรองในอนาคต
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์